top of page

Usługi prawne

Kancelaria Prawna Rembisz i wspólnicy specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym we wszystkich istotnych dziedzinach prawa i ma bogate doświadczenie w doradztwie jak i w reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych na gruncie prawa cywilnego w szczególności prawa upadłościowego.

Prawo cywilne

 • Prawo cywilne: nieruchomości, spadki, podziały majątku, umowy, spory konsumenckie, dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień i rent, dochodzenie roszczeń,;

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze: rozwody, podziały majątku, opieka nad dziećmi, alimenty;

 • Prawo Ubezpieczeń Społecznych: renty, emerytury, emerytury pomostowe, jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy;

 • Obsługa prawna przedsiębiorców, umowy handlowe, akty regulujące wewnętrzną organizację spółki/przedsiębiorstwa, spory między przedsiębiorcami, kompleksowa obsługa prawna spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych

 • Prawo pracy: reprezentacja w sporach z pracownikiem/pracodawcą, sprawy o mobbing, odszkodowania.

Prawo upadłościowe

 • Prawo Upadłościowe  w PL.

 • Prawo Upadłościowe w Wielkiej Brytanii.

 • Upadłość Konsumencka w Polsce.

 • Bankructwo w Wielkiej Brytanii ( tylko dla rezydentów brytyjskich. 

 • Likwidacja i upadłość spółek handlowych w Wielkiej Brytanii.

 • Restrukturyzacja, Administracja spółek handlowych w Wielkiej Brytanii.

 • Upadłości transgraniczne w EU oraz w jurysdykcjach Brytyjskich.

 • Oddłużanie w Polsce jak i w UK.

 • Plany spłaty długów.

 • Negocjacje z windykacją.

 • Negocjacje z wierzycielami.

Obsługa biznesu

 • Obsługa prawna podmiotów gospodarczych i spółek handlowych w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii.

 • Obsługa spółek handlowych w jurysdykcjach podatkowych innych a niżeli Polska.

 • Rejestracja spółek handlowych w Wielkiej Brytanii.

 • Rejestracja spółek w Polsce.

 • Rejestracja spółek  w jurysdykcjach podatkowych innych a niżeli Polska.

 • Obsługa księgowa firm w Wielkiej Brytanii jak i obcych jurysdykcjach podatkowych.

 • Prawo handlowe międzynarodowe.

 • Umowy handlowe międzynarodowe.

 •  Analizy finansowe, reaserch, stan prawny kontrahentów zagranicznych.

 • Odzyskiwanie należności biznesowych w EU jak i Wielkiej Brytanii. 

bottom of page